DraftBooster logo

Hvad er en Draftbooster røgsuger?

En Draftbooster røgsuger er en elektrisk ventilator. Den monteres på skorstenen og sikrer, at din brændeovn får luft nok til at brænde rent hele dagen uden problemer. Draftbooster røgsugeren skaber et negativt tryk i skorstenen, så man undgår de fleste problemer, man kan komme ud for, når man fyrer med træ.

Draftbooster røgsugeren monteres på toppen af skorstenen og skaber et undertryk, som sikrer, at røgen trækkes op gennem skorstenen i stedet for ud i stuen. Med en Draftbooster får du kontrol over trækket i skorstenen, så du kan nyde ilden og varmen fra din brændeovnen uden gener.

Sort Draftbooster monteret på skorsten

Hvornår er det en god ide at bruge en Draftbooster røgsuger?

Kan du ikke få træk i din brændeovn?

  • Det tager lang tid – og det er besværligt at tænde op i din brændeovn
  • Glasset i brændeovnsdøren soder til
  • Der kommer røg ud fra brændeovnen – især ved genfyring.
  • Det lugter af røg og sod, når du bruger din brændeovn.

Det naturlige skorstenstræk er sjældent tilstrækkeligt

  • Der er stor konkurrence om luften i en meget tæt bolig, og det sker tit, at brændeovnen ikke får tilstrækkeligt med luft.

Få luft igen

  • Med en Draftbooster kan vi hjælpe din brændeovn med at få luft, så det bliver let at tænde op, og du undgår lugten af sod og røg indenfor.
  • I stedet bliver det op til dig at beslutte, hvornår der er brug for ekstra træk i skorstenen – med en simpel ON/OFF-fjernbetjening.

Læg ON/OFF-fjernbetjeningen til Draftbooster røgsugeren ved siden af fjernbetjeningen til dit TV og nyd, at flammerne i din brændeovn er rene og klare.

Hvorfor skal der mekanisk røgsug til?

Draftbooster reducerer røg i stuen

Optændingsbesvær

Hvis du har problemer med optændingen, vil det som oftest skyldes manglende træk i skorstenen. Trækket bliver skabt af forskellen på den høje temperatur i skorstenen og den lavere temperatur udenfor. Da skorstenen stadig er kold under optænding, er trækket begrænset, og det kan være svært at tænde op.

Det er vigtigt, at optændingsbrændet er tørt, og at du starter med små træstykker og pindebrænde. På den måde kan ilden hurtigt få fat og udvikle den varme, der skal til for at skabe et godt skorstenstræk.

Røg i stuen

Hvis der kommer røg i stuen ved genfyring, kan det skyldes, at skorstenstrækket er for dårligt. Hvis du har et meget tæt hus, og især hvis du har emhætte eller ventilationsanlæg i huset, kan skorstenstrækket blive for svagt.

En anden årsag til røgudslip kan være et misforhold mellem størrelsen på brændeovnen og skorstenen. Det er vigtigt at vide, at det naturlige træk varierer med udetemperaturen i årets løb og bliver påvirket af vejr og vind.

Faktorer som skorstenshøjden i forhold til høje bygninger eller lignende i nærheden kan også påvirke det naturlige træk negativt og skabe vindnedslag og dermed røg i stuen.

Ilden går ud

Luft er med til at sikre en god forbrænding. Det er skorstenens opgave at fjerne røg og gennem skorstenstrækket sikre tilførsel af frisk luft i en sådan mængde, at den svarer til den røgmængde, brændeovnen producerer. Hvis brændeovnen ikke fungerer optimalt, kan det skyldes dårligt træk, utætheder i skorstenen, eller at brændeovnen ikke passer til skorstenens dimension.

Røglugt og tilsodning

Når lågen soder til og det lugter af røg, skyldes det dårlig forbrænding. Problemet opstår, hvis du bruger vådt brændsel, har indstillet luftspjældet forkert eller ikke har nok træk i skorstenen.

God forbrænding kræver høje temperaturer og tilstrækkelig luft. Hvis du skruer for hurtigt ned for lufttilførslen, stiger der uforbrændte gasser og partikler op gennem skorstenen. Så sætter der sig sod på skorstenens vægge, og der kommer ildelugtende røg.

Statistik fra undersøgelse af udfordringer med brændeovn før og efter brug af Draftbooster
Statistik fra undersøgelse af hvor let Draftbooster er at montere
Vis knapper
Skjul knapper